top of page

Politica de confidentialitate

ATELIEREONLINE.RO este o platforma online ce se supune aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor – GDPR), prelucreaza date cu caracter personal in calitate de Operator de date sau, dupa caz, de Persoana imputernicita de operator.

Platforma noastra considera ca este important sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastra. Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de informare cu privire la modul in care prelucram, respectiv colectam, utilizam, facem schimb de si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati produsele si serviciile noastre, site-ul nostru, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu noi.

Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal reprezinta orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la unul sau mai multe elemente de identificare. Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana vizata, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal care constau in date ce dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Principiile ce guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii aplicabile potrivit prevederilor legale:

 • Colectarea datelor dumneavoastra se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

 • Datele vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent.

 • Datele prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

 • Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri.

 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.

 • Procesarea datelor dumneavoastra se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta.

 • Toate datele dumneavoastra vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara.

 • Datele dumneavoastra nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau potrivit unor obligatii legale care ne incumba.

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

Scopul prelucrarii datelor

Scopul colectarii si prelucrarii datelor il reprezinta prestarea serviciilor in domeniul nostru de activitate, asa cum aceasta este reglementata de legislatia aplicabila, executarea contractelor incheiate si derulate cu angajatii, colaboratorii, partenerii si clientii nostri, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale care ne incumba sau in interesul nostru legitim, cu luarea in considerare in acest din urma caz, a intereselor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate care vor prevala interesului nostru legitim in cazul prelucrarilor in acest scop.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face, in acelasi timp, pentru activitati de tinere evidente, de raportare, decontari, arhivare si de control, marketing, potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Astfel, colectam si utilizam datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a va furniza produsele sau serviciile relevante, precum si pentru a va contacta cu mesaje privind modificari ale produselor sau serviciilor;

 • Pentru a va factura pentru utilizarea serviciilor noastre sau pentru a va retrage suma corespunzatoare din credit;

 • Pentru a va contacta in cazul in care datele de facturare pe care ni le-ati furnizat sunt pe cale sa expire sau nu putem incasa plata;

 • Pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu produsele si serviciile noastre;

 • Pentru a va furniza informatii la zi in legatura cu serviciile si produsele noastre;

 • Pentru a gestiona relatia noastra cu dumneavoastra ca si client si pentru a ne imbunatati serviciile si experienta dumneavoastra cu noi;

 • In vederea procesarii comenzilor plasate sau pentru orice alte obiective planificate in relatia cu dumneavoastra;

 • Evidenta electronica a clientilor.

 • Pentru transmiterea de comunicari periodice cu privire la serviciile noastre, imbunatatiri aduse acestora, oferte sau campanii promotionale;

 • Pentru verificarea identitatii, evaluarea nevoilor dvs. si furnizarea de recomandari cu privire la ce tipuri de servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs.;

In plus, va putem prelucra datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime precum:

 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

 • gestionarea si pregatirea rapoartelor in scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili serviciile, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si sa putem revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor si a serviciilor noastre.

ATELIEREONLINE.RO se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu utilizatorii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. 

Durata prelucrarii datelor

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile prelucrarii ori pe perioada de timp prevazuta de legislatia aplicabila pentru fiecare tip de prelucrare in parte.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Avem obligatia de a administra in conditii de confidentialitate si siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Manifestam un respect deosebit pentru protectia datelor, confidentialitatea, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private si de aceea vom prelucra datele cu caracter personal numai in scopurile specificate si in virtutea temeiurilor legale.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si ne asiguram ca datele prelucrate sunt exacte si actualizate cand este cazul. Prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri se va face doar in masura in care acestea sunt compatibile cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau daca o astfel de prelucrare se realizeaza in baza consimtamantului persoanei vizate exprimat liber si in mod expres sau pe dispozitiile dreptului Uniunii sau dreptului intern.

Prelucrarea se face intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea si securitatea adecvata a acestora prin intermediul unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare implementate in acest sens.

Securitatea procesarii

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

In timp ce ne straduim sa va protejam datele cu caracter personal, nu putem sa ne asumam raspunderea si nici sa asiguram securitatea informatiilor pe care le transmiteti prin internet si va indemnam sa luati toate masurile de precautie pentru a va proteja datele cu caracter personal atunci cand utilizati astfel de platforme. Va recomandam sa va schimbati des parolele, sa utilizati o combinatie de litere si cifre si sa va asigurati ca utilizati un browser securizat.

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal

Potrivit Regulamentului General privind protectia datelor cu caracter personal, in calitate de Persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare si acces la date: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege.

 • Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in conditiile anume prevazute de lege.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii, respectiv dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazurile anume prevazute de lege.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator.

 • Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment din motive legate de situatia dumneavoastra  particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al unei crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 • Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca;

 • Dreptul de a va se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciati ca fiind incalcate.

 • Dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor dumneavoastra.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, care va cuprinde solicitarile formulate si motivele acestora, catre noi, electronic la adresa de e-mail contact@ateliereonline.ro

bottom of page